KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) - KÈM PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT

日本語能力試験(JLPT)対策コース ベトナム語字幕版

Your Instructor


KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) - KÈM PH
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) - KÈM PH

Bạn có đang có ý định học tiếng Nhật? “Attain Online Japanese” là một trang web học tiếng Nhật trực tuyến xem nội dung không giới hạn. Với gói thanh toán hàng tháng của chúng tôi, bạn sẽ có thể tự do truy cập vào tất cả nội dung của công ty chúng tôi đã sản xuất cho đến nay. Bao gồm các tài liệu luyện thi JLPT (video bài giảng, tệp sách giáo trình PDF), các tài liệu tiếng Nhật từ trình độ sơ cấp đến thượng cấp, các bài thi thử, và tài liệu học về phép ứng xử trong kinh doanh của người Nhật. Truy cập tất cả nội dụng chỉ với 14 đô la/tháng. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem trước các video học thử tại trang của mỗi khóa.


Courses Included with PurchaseVN-001 Tiếng Nhật Online Khóa Nhập môn(12 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa Nhập môn(12 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa Nhập môn(12 bài)
VN-002 Trình tự viết chữ Hiragana và Katakana
Trình tự viết chữ Hiragana và Katakana
Trình tự viết chữ Hiragana và Katakana
VN-003 Tiếng Nhật Online Khóa học Kanji (9 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa học Kanji (9 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa học Kanji (9 bài)
VN-004 Tiếng Nhật trực tuyến Trình tự viết Kanji cấp độ N5
Tiếng Nhật trực tuyến Trình tự viết Kanji cấp độ N5
Tiếng Nhật trực tuyến Trình tự viết Kanji cấp độ N
VN-005 Tiếng Nhật Online Khóa N5 (15 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa N5 (15 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa N5 (15 bài)
VN-006 Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N5(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N5(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực
VN-004 Tiếng Nhật Online Khóa N4 (15 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa N4 (15 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa N4 (15 bài)
VN-011 Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N4(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N4(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực
VN-005 Tiếng Nhật Online Khóa N3 (10 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa N3 (10 bài)
Tiếng Nhật Online Khóa N3 (10 bài)
VN-012 Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N3(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N3(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực
VN-006 Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học N2 (bao gồm 10 bài)
Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học N2 (bao gồm 10 bài)
Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học N2 (bao gồm 10 bài
VN-013 Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N2(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N2(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực
VN-007 Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học N1 (bao gồm 10 bài)
Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học N1 (bao gồm 10 bài)
Tiếng Nhật trực tuyến Khóa học N1 (bao gồm 10 bài
VN-014 Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N1(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực Nhật ngữ Cấp độ N1(3 lần)
Tiếng Nhật trực tuyến Kỳ thi thử kỳ thi năng lực
VN-018 Tiếng Nhật thương mại – Sơ cấp (15 bài)
Tiếng Nhật thương mại – Sơ cấp (15 bài)
Tiếng Nhật thương mại – Sơ cấp (15 bài)
VN-019 Kiến thức cơ bản về phương thức ứng xử trong kinh doanh của Nhật Bản
Kiến thức cơ bản về phương thức ứng xử trong kinh doanh của Nhật Bản
Kiến thức cơ bản về phương thức ứng xử trong kinh
VN-020Tiếng nhật trực tuyến  Khóa học Kanji N4(gồm 14 bài)
Khóa tiếng Nhật Kanji N4(gồm 14 bài)
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) - KÈM PH

Original Price: ¥0


Get started now!